About Me

PROFILE

Doelstelling:

Afgesproken resultaten behalen door focus op het eindresultaat en noodzakelijke verbeteringen aanbrengen in het project process waarmee belemmeringen kunnen worden gevonden en weggenomen zodat doorlooptijd en productiviteit voorspelbaar worden.

Ik sta erom bekend om mijn drive, mijn brede kennis en mijn inzet waarmee ik verbeteringen kan aanbrengen zonder afbreuk te doen aan afgesproken resultaten. Het individuele en menselijke raakvlak, zet ik hierbij nooit buitenspel. Ik ben gecertificeerd als: SAFe Agilist (SA), Black Belt Lean Six Sigma en TOC coach en gebruik deze methodieken zoveel mogelijk aansluitend bij de werkwijze van het bedrijf.

Hiermee verkrijgen we rust in de organisatie voor maximale focus en commitment op het eind resultaat.

My Skills

RESUME

WORK EXPERIENCE

innogy (DE Essen)

01-06-2016 t/m heden

innogy is de afgesplitste organisatie van de RWE organisatie. Voor deze organisatie is een nieuwe CMS geimplementteerd (Sitecore) in de AZUR cloud die als platvorm is neergezet voor de organisatie zelf als intranet en internet in Duitsland maar ook in de andere landen als innogy en de hieraan verbonden regionale organisaties. De gebruikte componenten en templates zijn ontwikkeld in een Agile werkwijze volgens het SAFe model. Mijn rol binnen het project is de implementatie van SAFe model en tegelijkertijd zorg dragen in de rol van delivery manager dat de samenwerking tussen de ontwikkel teams in Tsjechië, UK, Vietnam en Duitsland in sprint ritmes van twee weken een kwalitatief resultaat leveren.

Meddex A.I.

01-11-2015 t/m 30-05-2016

Scaled Agile coach en Operationeel Manager

Meddex gaat een belangrijke verandering door voeren in haar werkwijze. Het product wat ze leveren voor o.a. ziekenhuizen en samenwerkingsverbanden tussen ziekenhuizen moet transformeren naar een service waarbij de organisatie volgens de Scaled Agile Framework moet gaan werken. Mijn opdracht is de transitie naar deze werkwijze vorm te geven en tegelijkertijd de operationele aansturing te verzorgen voor de groep ontwikkelaars en beheer. Meddex A.I.

Essent

01-12-2012 t/m 30-10-2015

Agile coach en Delivery manager

In de rol van delivery manager verantwoordelijk voor alle 10 scrum teams (SAP Tibco en Online ontwikkeling) met dagelijkse aansturing van de SOS (Scrums-of-Scrums). Daarmee zorg ik dat de demand van de verschillende tegelijk lopende projecten op tijd worden geleverd en team overstijgende independents de juiste focus kregen en werden opgelost. Tijdens de 3 jaar verbeteringen aangebracht in de werkwijze van de scrum teams (uniforme werkwijze Jira gebruik burndowns bemensing scrummasters aansluiting portfolio) de transformatie naar gedeeltelijk offshore (India) teams gemanaged en als laatste LEAN IT (implementatie MCkinsey) aspecten toegevoegd in de vorm van duidelijke KPI’s afwijkingen bespreken in de vorm van de PD vragen en het laten uitvoeren van RCPS-en. Daarnaast samen met projectmanagement de projecten met een vaste einddatum een werkwijze neergezet om de juiste focus en voortgang te krijgen zonder afbreuk te doen aan de scrum werkwijze. Hierbij werd onder andere gebruik gemaakt van een groot kanban bord om de noodzakelijke focus te verkrijgen en met behulp van capaciteit burndowns te monitoren de totale voortgang van de teams maar ook andere expertises zodat er op tijd maatregelen genomen kunnen worden. De drie extreem grote projecten (NMM Soho en Multibranding) zijn op tijd en scope geleverd.

Garansys

01-01-2010 t/m 31-11-2012

TOC consultant

In 2006 ben ik begonnen me meer te bekwamen in de Theory of constraints (TOC) (managementtheorie ontwikkeld door EliyahuGoldratt). Dit werd gebruikt voor het door lichten van IT organisaties en te komen tot verbeteringsvoorstellen die gedragen worden door de organisatie. Als resultaat van zo’n onderzoek heb ik de verbetering voor een programma binnen Pearle Benelux als programmamanager bestuurd. Daarmee werd een duur project beëindigd en een noodzakelijke wijziging in de infrastructuur en het applicatie landschap succesvol afgerond en in productie genomen. Bij Flora Holland hebben we de besturing van de scope van programma’s en projecten verbeterd door het introduceren van een Scope Management Instrument (SMI) waar het kader doel en de oplossingsrichting wordt gedefinieerd samen met relevante stakeholders. De werkwijze is vervolgens geïmplementeerd bij Flora Holland als standaard scope instrument voor project scope sturing. Bij Grandvision bij Synoptik in Noorwegen heb ik de implementatie van nieuwe backoffice en winkel applicatie gemanaged waarbij het voorspelbaar worden van de roadmap het belangrijkste onderwerp was. Bij PON begeleide ik een aantal projecten binnen het BI domein om voorspelbaar te leveren met de juiste oplossing. Door inzet van CCPM in een waterval traject hebben we op tijd geleverd met de juiste kwaliteit en heb ik 2 SCRUM projecten begeleid waarbij eveneens CCPM wordt ingezet voor een voorspelbare eind sprint.

Nationale Nederlanden

01-09-2009 t/m 30-09-2011

Projectmanager

In 2009 is binnen Nationale Nederlanden het programma GetWel gestart waarmee een groot aantal onvolkomenheden in het applicatie landschap gerepareerd werden. De inrichting van het programma de verdeling in projecten het standaardiseren van werkwijzen en de inrichting en het implementeren van TOC-CCPM voor project voortgang was een belangrijke taak in 2009. In 2010 is dit programma overgegaan in de voorbereidende acties voor het splitsen van de infra structuur en het applicatie landschap tussen nationale Nederlanden en ING in de vorm van informatie verzamel projecten. Buiten de aansturing van projecten is ook hier samen met Deloitte een werkwijze opgesteld en geïmplementeerd waarmee de betrokken NN medewerkers hun eigen processen kunnen blijven volgen maar de resultaten verwerkt kunnen worden in een Business Cases waarmee de splitsing becijferd kon worden. Projecten die door mij gemanaged worden waren het vaststellen van de centrale applicaties die door zowel ING als NN in gebruik waren en de voorbereiding en besluitvorming voor de noodzakelijke splitsingsprojecten. In 2011 kwamen hier projecten bij zoals het auditen van een beoogd rekencentrum in relatie tot de Blueprint en het ontwarren van de velen verbindingen tussen de verschillende vestigingen en de verschillende rekencentra.

Troostwijk groep

01-06-2009 t/m 31-12-2009

Projectmanager

In de rol van projectmanager een klantenportaal ontwikkeld voor de verschillende onderdelen van de Troostwijk Groep en haar klanten. Op deze klanten portaal werden document uitgewisseld zoals taxatierapporten foto’s en andere relevante objecten. Dit project is vanaf ontwerp realisatie tot en met de implementatie en de overdracht naar de beheer organisatie gemanaged.

Zeeland Seaports

1-02-2009 t/m 30-6-2009

Business analist

In de rol van Business analist een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden en onmogelijkheden van het koppelen van het haven informatie systeem van ZSP en de logistieke portal van Portbase (in gebruik door havens Rotterdam en Amsterdam). Deze portal is een ESB toepassing. Het resultaat van het onderzoek was in eerste instantie een hulpmiddel voor de besluitvorming en daarna een opsomming van belemmeringen/obstakels om een project voorstel om deze koppeling te verwezenlijken.

Wärtsila

01-11-2008 t/m 30-04-2009

Projectmanager

Wärtsila is een internationale organisatie die aandrijfeenheden ontwikkeld voor schepen en daarnaast life time de noodzakelijke service verleend voor schepen. Een aandrijf eenheid bestaat uit motor aandrijfassen en de schroef die in eigen productie units gefabriceerd worden. Eind 2008 is de start gegeven voor een groot uitbestedingstraject voor de vernieuwing van de R&D software voor de berekening van krachten stromingen materialen etc. van schroeven van schepen. Het project is opgedeeld in een programma van projecten met als eind datum medio 2010. Totaal gebudgetteerd CAPEX bedrag van twee miljoen een additioneel bedrag van 25% voor beheer en een interne uren besteding van circa 6400 uren. Tot dat er een eigen projectmanager is aangetrokken voerde ik ad interim deze functie. Mijn taak is enerzijds het managen van de uitbesteding: programma van eisen opstellen offerte beoordelen kwaliteit beoordelen en het resultaat accepteren als projectgroep en anderzijds het managen van de werkzaamheden die er intern moeten plaats vinden. Het primaire doel is bottlenecks en obstakels te vermijden en op te lossen met als achterliggend doel de snelheid te verhogen en de focus te houden. Daarnaast zorg ik voor een goede opvolging in de vorm van het selecteren van de juiste medewerker.

Informa

01-01-2007 t/m 01-11-2008

Projectmanager

In de rol van interim manager in eerste instantie is het Fusion project wat gestart is in 2006 op de rails gezet waarbij een normaal ontwikkelproces geïntroduceerd inclusief de noodzakelijke producten en procedures. Daarmee werd de voorspelbaarheid van kosten en de kwaliteit van de te ontwerpen en te ontwikkelen subsystemen aanzienlijk verbeterd. Tegelijkertijd een project structuur opgezet en uitgebouwd naar vijf teams bestaande uit een design team (7 ontwerpers) drie ontwikkelteams (totaal 42 ontwikkelaars) en een testteam ( 7 testers). Eind mei is de applicatie aangeboden ter finale gebruikers acceptatie en sinds midden juli in productie gegaan bij een van de 52 vestigingen van Informa. Tegelijkertijd is er gewerkt aan de opzet en invulling van een eigen afdeling (15 personen) binnen Informa die het support en beheer van de applicatie gaat verzorgen. Het Fusion project behelst de ontwikkeling van een wereldwijde web applicatie die via een ESB gekoppeld is aan andere systemen zoals SAP CODA en FOCUSweb

KPN

05-2006 t/m 12-2006

Servicemanager

Achmea

12-2005 t/m 04-2006

Projectmanager

Biblioservice Gelderland

10-2005 t/m 01-2006

Projectmanager

Artsen zonder Grenzen

10-2004 t/m 06-2005

Interim manager

Caesar

01-2003 t/m 12-2005

Manager operations

Transtrack A.I.

06-2002 t/m 12-2002

Manager operations

Vitalogic

02-2001 t/m 05-2002

Manager operations

Progresssoftware

01-2000 t/m 02-2001

Projectmanager

Roccade Industrious

01-1999 t/m 12-1999

Operationeel manager

Trendsoft

10-1996 t/m 12-1998

Operationeel manager

Civility

04-1996 t/m 09-1996

Project consultant

Caso Informatie systemen

10-1994 t/m 03-1996

Projectmanager

Lutéce Holland

07-1989 t/m 09-94

IT manager

Pandata

06-1984 t/m 06-1989

Informatie analist/projectleider

Rabo bank

08-1978 t/m 05-1989

Systeemontwikkelaar

NOVI

09-83 t/m 06-90

Docent

EDUCATION

MIT

2004 - 2010

Scientist

Quickly disseminate superior deliverables whereas web-enabled applications.

Institute of Technology

1999 - 2004

Editor

Dynamically procrastinate B2C users after installed base benefits.

UCLA Design Media Arts

1994 - 1999

Web Designer

Energistically scale future-proof core competencies vis-a-vis impactful experiences.

ISTJ “LOGISTICUS”

Expertise
Project managent
Software delivery
SAFe Agilist (SA)
Black Belt Lean Six Sigma
Theorie of Constraints
IT-management
HOBBIES AND INTERESTS
Running
Biking
Walking
LANGUAGE SKILLS

ENGLISH

Dutch

GERMAN

DOWNLOAD MY RESUME

Best Works

PORTFOLIO

My Clients

TESTIMONIALS

I WORKED FOR

Get in Touch

CONTACT

CONTACT INFO

P:  +31 651 00 44 23
E:  r.perfors@P2mc.nl
Driftweg 29, 3921 DR Elst UT

CONTACT FORM

Journal

BLOG

Load more